UTA reglamentuojantys dokumentai

Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (2022-08-24 Nr. V-1269) 2023-02-23 12:29:04 188.64 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 258.6 KB
Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo diegiant atnaujintas bendrąsias programas 2023-02-23 12:29:04 6.68 MB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-02-23 12:29:04 625.24 KB
Kompetencijos 2023-02-23 12:29:04 2.24 MB
Yra svarbu, ko mokosi mokiniai. Koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys 2023-02-23 12:29:04 5.73 MB
Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų - I dalis 2023-02-23 12:29:04 1.06 MB
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas - Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime - I dalis 2023-02-23 12:29:04 961.75 KB
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas - Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime - II dalis 2023-02-23 12:29:04 549.24 KB
UTA progimnazijos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2023-02-27 09:10:54 241.77 KB
Ką reikia žinoti 2023-02-27 16:22:16 25.46 MB
UTA planas mokyklai 2023-02-27 16:22:01 690.2 KB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP 2023-02-27 16:21:46 3.54 MB
Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje 2023-02-27 16:21:11 12.56 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-02-27 16:20:58 13.38 MB
Rekomendacijos dėl specialiųjų mokymosi priemonių (SMP) pasirinkimo 2023-02-27 15:13:55 408.1 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas BP įsivertinimo kriterijai 2023-02-27 16:20:31 8.38 MB
Tėvams apie mokinių pasiekimų patikrinimą. Kas keičiasi 2023 m. 2023-02-27 16:44:25 513.27 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-02-27 16:45:47 1.15 MB
Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį 2023-02-27 16:58:14 5.84 MB