Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Ana Liminovič Socialinė pedagogė 5-8 klasėms

310 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės
valandos

Nekontaktinės
valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 13.00

16.30 – 18.30 13.00 – 13.30

Antradienis

8.00 – 13.00 16.30 – 18.30 13.00 – 13.30

Trečiadienis

8.00 – 13.00 16.30 – 18.30 13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00 15.30 – 18.30 13.00 – 13.30

Penktadienis

8.00 – 12.00 15.30 – 18.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 610 19475

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius.
 • Pasirinkti efektyvius darbo metodus.
 • Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
 • Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą.
 • Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų.
 • Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo.
 • Atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą.
 • Konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus pagalbos vaikui specialistus.
 • Kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašymas.

 

Kur galima kreiptis jeigu vaikas vartoja psichoaktyviasias medžiagas

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!