Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Žana Ramanauskienė Specialioji pedagogė-logopedė

212 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

9.00 – 15.00 15.30 – 19.30 13.00 – 13.30

Antradienis

8.00 – 15.00 15.30 – 19.30 13.00 – 13.30

Trečiadienis

8.00 – 15.00 15.30 – 19.30 13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00 15.30 – 19.30 13.00 – 13.30
Penktadienis 8.00 – 12.00 16.00 – 19.00 12.00 – 12.30

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Vesti specialiųjų poreikių mokinių apskaitą, pildyti lankomumo žurnalą, rašyti darbo planus.
 • Dirbti tiesioginį – korekcinį darbą su spec. poreikių mokiniais 2 – 4-ose klasėse.
 • 5 – 6-ose klasėse atrinktinai.
 • Palaikyti nuolatinį kontaktą su mokytojais, auklėtojais, mokinių tėvais ar globėjais, Vaikų pedagogine psichologine tarnyba.
 • Konsultuoti ir tirti mokinius, kuriems reikalinga spec. pagalba.
 • Konsultuoti mokytojus, sudarant spec. poreikių mokiniams mokymo planus, pasirūpinti tyrimo ir planavimo blankais, duoti išsamią mokinio charakteristiką ir teikti patarimus psichologiniu požiūriu.
 • Kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašymas.

Logopedo funkcijos

 • Teikti logopedinę pagalbą mokinimas.
 • Tikrinti pirmų klasių mokinių kalbą, išsiaiškinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Patikrinti 2 – 4 –ų klasių mokinių rašymą.
 • Konsultuoti mokytojus, tėvus, esant kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams.
 • Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Atlikti mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, logopedinį tyrimą.
 • Kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašymas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.