Darbo užmokestis

2020-2021 m.m.

Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (psichologo, socialinio pedagogo, spec. pedagogo, mokytojo padėjėjo) ir kitų darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-197.

Vilniaus gerosios Vilties progimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m. III ketv.

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. III ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Budėtojas-sargas 731 6 832
IT specialistas 1377 2 740
Kiemsargis 724 2 1655
Laborantas 332 4 361
Mokytojų padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių 934 8 167
Pastatų priežiūros specialistas 1227 2 1562
Raštinės vadovas * 1 *
Rūbininkas * 1 *
Sekretorius * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas * 1 *
Valytojas 766 13 841
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3387 3 1816
Biblioteninkas 1297 4 867
Logopedas * 1 *
Meno vadovas * 1 *
Mokytojas 1761 60 1356
Mokytojo paėjėjas 1008 17 529
Psichologas 1655 2 2695
Socialinis pedagogas 2288 2 1494
Specialusis pedagogas 3507 2 1715
VDM pedagogas 565 21 480
VDM specialistas 305 3 308

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Darbo užmokestis pagal metus

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2018 m. ir 2019 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 242.87 KB
2017 m. ir 2018 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 630.08 KB
2016 m. ir 2017 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 263.29 KB
2015 m. ir 2016 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 608.92 KB
2014 m. ir 2015 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 197.28 KB
2014 m. ir 2015 m. II ketv. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 223.95 KB
2013 m. ir 2014 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 222.66 KB
2013 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 1.14 MB
2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 1 lapas 2022-07-23 14:07:42 1.14 MB
2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 2 lapas 2022-07-23 14:07:42 641.16 KB
2011 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 56.87 KB
2010 m. darbo užmokestis 2022-07-23 14:07:42 67.54 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.