Psichologas

Pagalbos paskirtis prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais.

 

Psichologais progimnazijoje dirba

Julija Gadišauskaitė Psichologo asistentas

207 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės
valandos

Nekontaktinės
valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

     

Antradienis

     

Trečiadienis

     

Ketvirtadienis

     
Penktadienis      

Inga Bielovienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės
valandos

Nekontaktinės
valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

     

Antradienis

     

Trečiadienis

     

Ketvirtadienis

     
Penktadienis      

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas;
 • konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam), būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais: individualių pokalbių, klasės valandėlių, susirinkimų metu;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Psichologinė pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai ar kiti su mokinio ugdymu susiję asmenys (gavę tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą);
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba;
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija mokiniui teikti psichologinę pagalbą.

Kada mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis į mokyklos psichologą:

 • kai pakinta vaiko elgesys, bendravimas, emocijų raiška;
 • pastebėjus adaptacijos mokykloje sunkumų;
 • mokinys turi mokymosi sunkumų;
 • kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvykę pokyčiai įtakoja vaiko asmenybę, o vaikas nenori savo išgyvenimais dalintis su tėvais;
 • kai dvejojate, kaip elgtis konkrečioje situacijoje, norite pasitarti.

Kaip vyksta psichologinis konsultavimas mokykloje?

 1. Dėl mokinio konsultavimo tariamasi atėjus į psichologo kabinetą, informuojant elektroniniu paštu ar elektroniniu dienynu. Skiriamas laikas pirmai konsultacijai.
 2. Konsultacijos metu įvardinama ir aptariama problema, aptariamas konsultacijų laikas ir dažnumas. 
 3. Sutartu laiku vyksta individualios psichologinės konsultacijos ar užsiėmimai mažose grupėse.

Psichologinė pagalba yra konfidenciali.
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.