Ugdymo organizavimas

Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m.

Ugdymo organizavimas 2023-2024 m. m.:

 • Ugdymo procesas ir mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

Mokslo metai skirstomi:

 • 1-4 klasėse pusmečiais
Pusmečiai Prasideda Baigiasi
I pusmetis 2023-09-01 2024-01-31
II pusmetis 2024-02-01 2024-06-04
 • 5-8 klasėse trimestrais
Trimestrai Prasideda Baigiasi
I trimestras 2023-09-01 2023-11-30
II trimestras 2023-12-01 2024-03-17
III trimestras 2024-03-18 2024-06-18

Ugdymo proceso trukmė:

 • 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos
 • 5-8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos

Ugdymo procesas (pamokos) baigiasi:

 • 1-4 kl. – birželio 4 d.
 • 5-8 kl. – birželio 18 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi (paskutinė diena)
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos ( Kalėdų ) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros 2024-06-05 (1-4 kl.)
2024-06-19 (5-8 kl.)
2024-08-31

Vasaros atostogų pradžią įsakymu nustato progimnazijos direktorius, pasibaigus ugdymo procesui, suderinęs su progimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento bendrojo ugdymo skyriumi.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!