Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos ir Oslo Bjølsen pagrindinės mokyklos bendras anglų kalbos, menų ir technologijų projektas

PAŽINKIME VIENI KITUS
GET TO KNOW EACH OTHER
Å BLI KJENT MED HVERANDRE
2001-2015 m. m.

Projekto tikslai:

Plėsti draugiškus ryšius tarp mokyklų - projekto partnerių, skatinant komunikavimą meno priemonėmis.

Padėti geriau pažinti kitos šalies kultūrą, meną, istoriją.

Ugdyti mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimo ir kultūrinę kompetencijas.

Skatinti mokinių kūrybinę veiklą, sistemingai keistis kūrybiniais darbais, organizuoti bendras parodas, pristatymus.

Gilinti anglų kalbos žinias.

Organizuoti mokinių ir mokytojų delegacijų mainus.

Projekto istorija

2000 m. lapkričio mėnesį pasirašyta dviejų mokyklų – Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės ir Oslo Bjølsen  pagrindinės – ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis.

Sutartį pasirašė L. Babilienė, Gerosios Vilties vidurinė mokyklos direktorė, ir Bjølsen  pagrindinė mokykla.

Projekto etapai

2001-2002  Mūsų simboliai

Mokiniai susipažino su Vilniaus ir Oslo miestų simboliais, tyrinėjo bei interpretavo vikingų ir baltų ornamentus.

2003 m. lapkričio 17-23 d.  Oslo Rotušėje abiejų mokyklų mokinių darbai eksponuoti Oslo Rotušėje Nobelio taikos premijos įteikimo proga.

2003 Drugelis

Gamtos formų įvairovės įkvėpti mokiniai daug dėmesio skyrė erdvinei kūrybai, naujų medžiagų ir sprendimų paieškai.

2003 m. lapkričio 17-23 d.  Oslo Rotušėje, o 2004 m. sausio 19-23 m. Vilniaus Rotušėje vyko ,,Drugelio“ projekto parodos. Atidarymo metu koncertavo abiejų mokyklų mokiniai.

2004-2005 Kartu

Kiekvieną mėnesį abi mokyklos atliko anglų kalbos, dailės bei technologijų užduotis ta pačia tema: „Natiurmortas“, „Ruduo. Peizažas pagal L.Mone“, „Mano gatvė rudenį“, „Kalėdiniai atvirukai“, „Sniego ornamentas“, „Užgavėnių kaukės“, „“Velykų raštai, spalvos, simboliai“, „Tautinis kostiumas“, „Pavasaris ir vasara pagal „M. K. Čiurlionį“, „Mano pirmoji diena mokykloje“, „Europos parkas“, „Perkurtas paveikslas“, „Kalėdiniai karpiniai“.

2006  Dobilas

Dėmesys skiriamas kūrybiniam procesui – mokomės vieni iš kitų kūrybos technikų, metodų. Dailės, technologijų ir anglų kalbos temas keitėme kas 3 mėn., siuntėme vieni kitiems darbų kolekcijas ir kūrybinio proceso nuotraukas.

2007-2011 Abėcėlė

2-12 klasių mokiniai per dailės ir technologijų pamokas piešė, lipdė, tapė akrilu, guašu ir akvarele, konstravo iš įvairių medžiagų, interpretavo žymiausių dailininkų kūrinius.

2008 m. spalio mėnesį Oslo Bjølsen pagrindinėje mokykloje įvyko bendra kūrybinių darbų paroda.

2007 Durys – Paukščiai – Tiltai

Kuriami žemės meno darbai, koliažai ir asambliažai. Stebima gimtųjų miestų architektūra, piešiamos sudominusios detalės, fotografuojamos panoramos.

2008 Varlė

Stebėję varles gamtoje ir mene mokiniai kūrė jas iš molio, kartono, odos, antrinių žaliavų, panaudodami mišrią techniką.

2009 Pasaka

Architektūroje ir mene - kūrybinė veikla susieta su austrų kilmės XX a. menininku F. Hundertwasser'io kūryba, kuriamos originalios interpretacijos.

Gamtoje - šiuolaikinio meno improvizacijos žydinčių sodų ir gėlynų tema. 

Literatūroje- verčiamos į anglų kalbą lietuvių („Vištytė ir gaidelis“, „Eglė žalčių karalienė“) ir norvegų („Nykštukas“, „Griunvaldas, kuris gyvena ant kalvos“) liaudies pasakos ir kuriamos iliustracijos.

2010 Batai 

Analizuojama avalynės istorinė kaita, kuriami avalynės dizaino projektai, dailės, keramikos ir technologijų  interpretacijos.

2011 Edvardas Munkas ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Analizuojami dailininkų darbai, kuriamos originalios interpretacijos.

Projekto 10-ečio minėjimai 2011 metų gegužės mėnesį vyko Vilniaus Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje, o 2011 metų rugsėjo mėnesį - Oslo Bjølsen pagrindinėje mokykloje. Minėjimų metu koncertavo abiejų mokyklų mokiniai. Parodose buvo eksponuojami per dešimt projekto metų mokinių sukurti dailės ir technologijų darbai.

2012 Kariesas ir Bakterijos (Karius og Baktus)

3- 5 klasių mokiniai žiūrėjo animacinį filmuką anglų ir norvegų kalba ,,Karius og Baktus“, piešė, lipdė, tapė akrilu, guašu ir akvarele linksmas istorijas apie sveikų dantukų priežiūrą.

2013 Pelėda

Stebėję pelėdas gamtoje ir mene mokiniai piešė jas pieštukais ir kreidelėmis, kūrė jas iš molio, kartono, odos, antrinių žaliavų, panaudodami mišrią techniką.

2014 Bangos – Dvigubas portretas

Dėmesys skiriamas kūrybiniam procesui – mokomės vieni iš kitų originalių vaizdavimo būdų, naujų kūrybos technikų.

Abiejose mokyklose vyko bendros mokinių kūrybinių darbų parodos. Septintokai atliko anglų kalbos užduotis, rašė vieni kitiems laiškus.

2015 Pasaulio ritmai

Kūrybinė veikla susieta su įvairių pasaulio tautų menu, tyrinėjama ir interpretuojama ornamento įvairovė, kuriami drabužių dizaino projektai, klausomasi įvairių tautų muzikos, šokami šokiai. Abiejų mokyklų mokiniai toliau susirašinėja, atlieka anglų kalbos užduotis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!