Learning to be (Mokymasis būti)

 

2018 metais progimnazija įsitraukė į Europos Sąjungos ir Erasmus projektą, kurio tikslas padėti ugdytis socialines ir emocines kompetencijas.

Apie projektą „Mokymasis būti“

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija dalyvauja tarptautiniame švietimo eksperimentiniame projekte “Mokymasis būti” (angl. „Learning to Be“). „Mokymasis būti: Socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ yra eksperimentinis projektas, suvienijęs švietimo institucijas, mokytojus ir mokslininkus septyniose Europos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Suomijoje. Projekto trukmė – 2017–2020 m. Šiuo laikotarpiu projekto komanda siekia sukurti ir mokyklose išbandyti metodinių įrankių rinkinį, skirtą padėti įvertinti mokinių socialinius ir emocinius bei sveikos gyvensenos įgūdžius. Komandos nariai taip pat siekia ištirti, kaip pagerinti šių gebėjimų ugdymą progimnazijoje ir visoje švietimo sistemoje. Lietuvoje projekte dalyvaus iš viso 20 mokyklų, 500 mokytojų ir 1000 mokinių. Projektas įgyvendinamas pagal Europos sąjungos programą Erasmus+. Daugiau apie projektą: www.learningtobe.net Projektas ,,Mokymasis būti“ yra pagrįstas prielaida, kad mokinių pasiekimų vertinimas dabartinės Europos mokyklose neturi apsiriboti mokinių žinių ir akademinių pasiekimų vertinimu. Būtina stebėti ir vertinti asmenybės brandą, socialinius įgūdžius, asmenines nuostatas ir kitus bendruosius gebėjimus. Projekto metu 2018-2019 mokslo metais Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje bus vykdomos mokinių ir mokytojų apklausos (2018 m. rudenį (mokslo metų pradžioje) ir 2019 m. pavasarį (mokslo metų pabaigoje), kurių tikslas – įvertinti projekto veiklų poveikį mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymui, santykiams ir savijautai mokyklose. Tyrimo metu nebus vertinami asmeniniai dalyvių gebėjimai ar savybės, o tiriamųjų pateikti rezultatai neturės jokios įtakos jų tolesniam mokymuisi. Tyrime nagrinėjamos temos: įsitraukimas į mokyklos veiklas ir motyvacija mokytis; fizinė ir psichologinė savijauta; patyčios; žalingų medžiagų vartojimas; pasitikėjimas savimi; socialiniai ir emociniai gebėjimai (pvz. gebėjimas bendrauti, spręsti konfliktus, įveikti sunkumus); demografiniai klausimai. Lapkričio 6-8 dienomis vyks seminaras mokytojams. Projekto tyrimo koordinatorė Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Neformaliojo švietimo mokymų skyriaus metodininkė Giedrė Juzėnienė. Mokykloje projektą koordinuoja pavaduotojas ugdymui Audrius Pupelis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!