„Skaitau, piešiu ir vaidinu“ 2017 – 2018 m. m.

Projekto koordinatorės:

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos bibliotekos vedėja D.Serapinienė ir Vilniaus Gerosios Vilties viešosios bibliotekos vedėja B.Kurapkienė.

Projekto organizatorės:

Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytojos-metodininkės B. Damauskienė, J.  Žilionienė ir mokytoja ekspertė Elona Vizgirdienė.

Projektą vykdo ir jame dalyvaujaVilniaus Gerosios Vilties progimnazijos pradinio ugdymo mokiniai.

Projektą parengė Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytoja-metodininkė B. Damauskienė.

Problema: Silpna pradinio ugdymo mokinių knygų skaitymo motyvacija.

Tikslas:Padėti pradinio ugdymo mokiniams stiprinti knygų skaitymo motyvaciją. Skatinti eiti į biblioteką, domėtis knygomis, jų autoriais, skaityti knygas, piešti įsivaizduojamus knygų veikėjus ir juos vaidinti. Turtinti mokinių dvasinį pasaulį, lavinti vaizduotę, ugdyti vaikų saviraiškos, kūrybiškumo, komunikavimo, bendradarbiavimo bei kitas kompetencijas. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokiniai kūrybiniais darbais ir teatrine saviraiška garsins savo mokyklą.

Laikas:

2017 lapkričio mėn. – 2018 birželio mėn.

Projektą vykdo ir dalyvauja Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 3a ir 4c klasių pradinio ugdymo mokiniai.

Laukiamas rezultatas:

Bendradarbiavimas tarp įstaigų, projekto tikslo siekimas. Stiprės mokinių knygų skaitymo motyvacija. Ugdysis vaikų saviraiškos, kūrybiškumo, komunikavimo, bendradarbiavimo bei kitos kompetencijos.

2017 m. toliau tęsiamas bendradarbiavimo su Gerosios Vilties biblioteka projektas „Skaitau, piešiu, vaidinu“. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais 3 a ir 4 c klasės mokiniai atliko kūrybinius darbus dviem parodom „Gyvūnijos pasaulyje“ ir „Atkurtai Lietuvai – 100“. Smagu, kad kartu su mokiniais auga jų kūrybiškumas, su kiekvienais metais jų darbai tampa brandesni ir sudėtingesni.

Projekto tikslas – skatinti pradinio ugdymo mokinius eiti į bibliotekas, domėtis knygomis, jas skaityti, piešti ir vaidinti įsivaizduojamus knygų veikėjus, turtinti savo dvasinį pasaulį, lavinti vaizduotę, ugdyti saviraišką, kūrybiškumą, komunikavimą, bendradarbiavimą duoda ženklių rezultatų. Daugelis šių klasių vaikų tapo Gerosios Vilties bibliotekos lankytojais ir mielai lankosi bei skaito jos knygas. Taip pat gali pasidžiaugti, kad savo kūrybiniu darbu papuošia bibliotekos erdves.


„Skaitau, piešiu ir vaidinu“ 2016 – 2017 m. m.

Projekto koordinatorės:

Vilniaus Gerosios Vilties viešosios bibliotekos vedėja B. Kurapkienė ir Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos bibliotekos vedėja D. Serapinienė

Projekto organizatorius: 

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos bibliotekos vedėja D. Serapinienė

Projekto vykdytojai: 

Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytojos-metodininkės B. Damauskienė, J. Žilionienė ir mokytoja ekspertė Elona Vizgirdienė.

Projekte dalyvauja Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos pradinio ugdymo mokiniai

Projekto aprašą parengė Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytoja-metodininkė B. Damauskienė.

Problema: 

Silpna pradinio ugdymo mokinių knygų skaitymo motyvacija.

Tikslas: 

Padėti pradinio ugdymo mokiniams stiprinti knygų skaitymo motyvaciją. Skatinti eiti į biblioteką, domėtis knygomis, jų autoriais, skaityti knygas, piešti įsivaizduojamus knygų veikėjus ir juos vaidinti. Turtinti mokinių dvasinį pasaulį, lavinti vaizduotę, ugdyti vaikų saviraiškos, kūrybiškumo, komunikavimo, bendradarbiavimo  bei kitas  kompetencijas. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokiniai  kūrybiniais darbais ir teatrine  saviraiška garsins savo mokyklą.

 Laikas: 

2016 lapkričio mėn. – 2017 birželio mėn.

Laukiamas rezultatas:

Bendradarbiavimas tarp įstaigų, projekto tikslo siekimas. Stiprės mokinių knygų skaitymo motyvacija. Ugdysis vaikų saviraiškos, kūrybiškumo, komunikavimo, bendradarbiavimo  bei kitos kompetencijos.

Jau kelis metus vyksta aktyvus bendradarbiavimas tarp Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos bibliotekos vedėjos Danutės Serapinienės, mokytojų: B.Damauskienės, J.Žilionienės, E.Vizgirdienės ir Gerosios Vilties bibliotekos vedėjos B.Kurapkienės. Šių mokytojų mokiniai kūrė ir eksponavo savo kūrybinius darbus, vaidino spektaklius miesto bibliotekoje.

Šiais 2015-2016 mokslo metais, norėdamos stiprinti pradinio ugdymo mokinių knygų skaitymo motyvaciją, pradėjome vykdyti projektą „Skaitau, piešiu ir vaidinu“. Tai bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas - skatinti  pradinio ugdymo mokinius eiti į bibliotekas, domėtis knygomis, jų autoriais, skaityti knygas, piešti ir vaidinti įsivaizduojamus knygų veikėjus, turtinti savo dvasinį pasaulį, lavinti vaizduotę, ugdyti saviraišką, kūrybiškumą, komunikavimą, bendradarbiavimą. Tikimės, kad Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokiniai savo kūrybiniais darbais bei saviraiška garsins savo mokyklą.

Per 2015-2016 mokslo metus Gerosios Vilties bibliotekoje įvyko trys teminės pradinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų parodos, du vaidinimai. Pradinio ugdymo mokiniai dažniau ėmė lankytis ne tik savo mokyklos, bet ir viešosios Gerosios Vilties bibliotekoje. Tikimės ir kitais mokslo metais aktyviai bendradarbiauti su Gerosios Vilties biblioteka, mokyti savo mokinius džiaugtis knyga ir ją branginti.


Per Kalėdas 3c klasės mokiniai nuvyko į Vilniaus Gerosios Vilties biblioteką. Jos skaitykloje pakabino savo ir 2a klasės mokinių kalėdinių darbų parodą „Senelės pasaka“ pagal S.Nėrį. Mokinius maloniai sutiko šios bibliotekos darbuotoja, kuri supažindino su bibliotekos darbu, įvairiomis knygomis. Mokiniai ne tik pamatė,  bet galėjo  ir pavartyti mažiausią ir pačią didžiausią šios bibliotekos knygą,  taip pat seniausius knygų leidinius. Mokiniai susipažino su vaikų literatūros knygomis, vartė įvairias enciklopedijas, vaikiškus žurnalus. Dalis vaikų jau senokai lankosi  šioje bibliotekoje ir nuolat skaito bibliotekos knygas, tačiau pirmą kartą apsilankiusiems mokiniams Gerosios Vilties biblioteka labai patiko ir  daugelis nusprendė įsigyti skaitytojo bilietą ir nuolat ją lankyti.

Smagu, kad projekto tikslas – skatinti pradinio ugdymo mokinius eiti į bibliotekas, domėtis knygomis, jas skaityti, piešti ir vaidinti įsivaizduojamus knygų veikėjus, turtinti savo  dvasinį pasaulį, lavinti vaizduotę, ugdyti  saviraišką, kūrybiškumą, komunikavimą, bendradarbiavimą duoda rezultatų.

Vasario pradžioje, kaip jau įprasta kiekvienais  metais, Gerosios Vilties bibliotekoje eksponuojama nauja paroda „Mes tikrai mylime Lietuvą“. 2a ir 3c klasės mokiniai nuoširdžiai piešė piešinius, kuriais bandė parodyti savo jausmus Lietuvai, Tėvynei, gimtinei, savo šaliai.


Nors pavasaris buvo šaltas ir vėlyvas , tačiau jis įsitvirtino ir papuošė žemę gražiais pavasariniais žiedais. Taigi 2a ir 3c klasės mokiniai, kol buvo šalta, skaitė pasakas apie gėles, o vėliau atliko kūrybinius  darbus  tema „Gėlių žaismas“. Mokiniai stengėsi perteikti gražiausių gėlių žiedų spalvas, jų grožį, savitumą. Tai buvo ketvirtoji ir paskutinioji,  šiais 2016-17 mokslo metais, paroda Vilniaus Gerosios Vilties bibliotekoje.  Džiugu, kad nemažai 2a ir 3c klasių mokinių pradėjo nuolat lankytis Gerosios Vilties bibliotekoje, skaityti knygas, domėtis periodikos leidiniais. Smagu, kad mokiniai vertina savo gyvenamojo mikrorajono biblioteką!

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!