Bibliotekos taisyklės

Naudojimosi Gerosios Vilties progimnazijos biblioteka taisyklės

1. Mokyklos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
2. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
3. Retos knygos – enciklopedijos, žodynai, žinynai, albumai, vieninteliai leidinių egzemplioriai, periodiniai leidiniai – į namus neišduodami.
4. Skaitytojas privalo:
a) susipažinti su bibliotekos tvarkaraščiu ir įsiminti, kuriomis dienomis keičiamos knygos jo klasei;
b) saugoti bibliotekos knygas;
c) grąžinti knygas nustatytu laiku;
d) bibliotekoje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems.
5. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba grąžinti lygiavertį iš reikalingų sąrašo.
6. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys, nedirbantis mokytojas ar kitas darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka.
7. Tyčia sugadinęs bibliotekos, skaityklos turtą, įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka, skaitykla pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, informuotas mokyklos direktorius, jo tėvai, globėjai.
8. Mokiniai, baigę 8 klases ir atsiskaitę su biblioteka, gauna mokslo baigimo pažymėjimą.
9. Mokiniai, per mokslo metus išeinantys mokytis į kitas mokyklas, vadovėlius grąžina į biblioteką.
10. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
11. Skaitytojams, nesilaikantiems naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklių, mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti laikinai ar visam laikui uždrausta naudotis bibliotekos ir skaityklos paslaugomis.

Naudojimosi bibliotekos kompiuterine skaitykla taisyklės

Naudotis kompiuteriais ir internetu gali mokyklos bibliotekos skaitytojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su taisyklėmis. I – IV klasių mokiniai gali dirbti tik su mokytoju.

Skaitytojai privalo:

 • darbui prie kompiuterio registruotis,
 • laikytis „naudojimosi kompiuterine skaitykla“ taisyklių,
 • sutvarkyti darbo vietą,
 • radus neatjungtą elektroninio pašto paskyrą, informuoti bibliotekos darbuotoją.

Skaitytojai gali:

 • kompiuteriu naudotis tik mokslo tikslais,
 • rinkti informaciją internete,
 • atspausdinti dokumentą, reikalingą ugdymo procesui,
 • naudotis kompiuterine darbo vieta ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.

Skaitytojams draudžiama:

 • naudotis bibliotekos kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais,
 • žaisti kompiuterinius žaidimus,
 • laužyti, gadinti kompiuterius ir skaityklos inventorių,
 • instaliuoti, atsisiųsti ir bandyti programas,
 • sugedus kompiuteriui jį savavališkai taisyti,
 • keisti naršyklių parametrus ir darbo aplinką,
 • naudotis mobiliuoju telefonu skaityklos patalpose,
 • dirbti dviese ir daugiau prie vieno kompiuterio,
 • naršyti po pornografinio, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančio pobūdžio internetinius tinklalapius.

Skaitytojai pažeidę šias taisykles:

 • netenka teisės naudotis mokyklos bibliotekoje esančiais kompiuteriais,
 • sugadinus mokyklos inventorių atlyginti materialinę žalą,
 • apie netinkamą skaitytojų ir lankytojų elgesį pranešama mokyklos vadovybei.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.