Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-11 14:45:10 389.46 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2022 – 2026 metų strateginis planas 2023-09-11 14:45:10 693.67 KB
Lietuvos Respublikos Seimo "Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo" 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 nutarimas 2023-09-11 14:45:10 249.38 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo 2023-09-11 14:45:10 8.08 MB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-09-11 14:45:10 811.07 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-11 14:45:10 841.46 KB
Mėnesio veiklos planai
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos veiklos planas 2023 m. rugsėjo mėn. 2023-09-11 09:38:03 571.07 KB
Vadovo ataskaitos
Vadovo veikos ataskaita už 2022 metus 2023-04-11 10:36:02 9.89 MB
Vadovo veikos ataskaita už 2020 metus 2023-04-11 10:36:10 546.58 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2019 metus 2023-04-11 10:36:19 490.67 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2018 metus 2023-04-11 10:37:10 271.85 KB
Kiti dokumentai
2022-2023 m. m. karjeros ugdymo planas 2022-11-23 21:50:40 74.5 KB