Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-28 16:58:45 389.35 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano pakeitimai 2024-01-30 16:13:26 117.45 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 1-6 PRIEDAI 2024-03-25 13:39:58 1.41 MB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 7 PRIEDAS 2024-01-30 16:13:05 213.15 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 8 PRIEDAS 2024-01-30 16:12:53 336.19 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 9 PRIEDAS 2024-01-30 16:12:31 387.73 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2022 – 2026 metų strateginis planas 2024-01-25 12:03:06 693.67 KB
Lietuvos Respublikos Seimo "Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo" 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 nutarimas 2024-01-25 12:03:06 249.38 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo 2024-01-25 12:03:06 8.08 MB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-03-20 16:34:15 811.07 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-01-25 12:03:06 841.46 KB
Mėnesio veiklos planai
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 341.09 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 468.5 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 515.61 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 490.64 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 330.71 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 363.48 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 571.07 KB
Vadovo ataskaitos
Vadovo veikos ataskaita už 2023 metus vertinimui 2024-04-08 09:02:45 366.46 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2022 metus 2024-01-19 15:50:14 9.89 MB
Vadovo veikos ataskaita už 2020 metus 2024-01-19 15:50:14 546.58 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2019 metus 2024-01-19 15:50:14 490.67 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2018 metus 2024-01-19 15:50:14 271.85 KB
Kiti dokumentai
2022-2023 m. m. karjeros ugdymo planas 2022-11-23 21:50:40 74.5 KB