Pranešimas būsimų pirmokų tėveliams

 • Paskelbė : Violeta Vaškienė
 • Paskelbta: 2024-07-01
 • Kategorija: Pranešimai

INFORMACIJA BŪSIMŲ PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ TĖVELIAMS, GLOBĖJAMS

Informuojame, kad Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2024-2025 m. m. sukomplektuotos trys pirmos klasės.

Pirmokų tėvelius 1a, 1b ir 1c klasių mokytojos kviečia į pirmuosius susirinkimus 2024 m. rugpjūčio 29 d. 18.00 val. Atvykę į mokyklą (Skroblų g.3A), pirmo aukšto fojė  rasite informaciją, kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas ir kuriame kabinete vyks Jūsų susitikimai su  klasių mokytojomis. Informaciją dėl mokslo metų pradžios šventės pateiks klasių mokytojos susitikimo metu.

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2024-2025 m. m.

Ugdymo procesas ir mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d. Ugdymo proceso trukmė:

 1. 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
 2. Ugdymo procesas (pamokos)1-4 kl. mokiniams baigiasi 2025 m. birželio 5 d. Mokslo metai  1-4 kl. skirstomi pusmečiais:

Mokslo metai

I pusmetis

II pusmetis

2024-2025

2024-09-02 – 2025-01-31

2025-02-01 – 2025-06-05

 

2024-2025 m. m. 1-4 kl. mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi (paskutinė diena)

Rudens

2024-10-28

2024-10-31

Žiemos ( Kalėdų )

2024-12-27

2025-01-08

Žiemos

2025-02-17

2025-02-21

Pavasario (Velykų)

2025-04-22

2025-04-25

Vasaros

2025-06-06

2025-08-31

 

Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.

Pamokos vyksta pagal parengtą pamokų tvarkaraštį, kuris nuo rugsėjo 6 d. bus skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje.

Pamokų laikas ir skambučiai derinami prie 2-8 klasių pamokų laiko:

1 pamoka prasideda 8.00 val.

5 pamokos baigiasi 12.45 val.

Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis. Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikydamasis pamokų bei pertraukų laiko grafiko.

Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės:

Dalykai

Pamokų skaičius per sav.

Dorinis ugdymas (tikyba/etika)

1 pamoka.

Lietuvių kalba

8 pamokos

Matematika

4 pamokos

Gamtas mokslai

1 pamoka

Visuomeninis ugdymas

1 pamoka

Dailė

1 pamoka

Technologijos

1 pamoka

Muzika

2 pamokos

Fizinis ugdymas

3 pamokos

Šokis

1 pamoka

Teatras/keramika/choras

1 pamoka

Informatika ir technologinė kūryba

1 pamoka

Neformalusis švietimas (*neprivaloma)

1-2 val. per sav.

 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLA

VDM grupės veikla prasideda 2024 m. rugsėjo mėn. 9-13 dienomis*  ir tęsiasi iki ugdymo proceso pabaigos (2025-06-05) pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.

VDM pirmų klasių mokinių grupės komplektuojamos iš vienos arba kelių paralelių ir/ar 1-2 klasių koncentro klasių.

Mokinių tėveliai, kurie pageidauja, kad jų vaikai tęstų ugdymąsi Visos dienos mokyklos grupėje rugsėjo 2-3 dienomis* užpildo reikiamos formos prašymus, pateikia juos klasės mokytojai ir iki rugsėjo 6 d.* sudaro sutartį su VDM grupėje dirbančiu mokytoju.

(* datos gali keistis, smulkesnę informaciją pateiks 1-os klasės mokytoja).

Grupė veiklą pradeda iškart po pamokų ir vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupės darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadieniais-ketvirtadieniais

12.00/13.00  – 18.00 val.

Penktadieniais ir priešventinėmis dienomis

12.00/13.00 – 17.00 val.

 

VDM grupių veiklos uždaviniai:

 1. namų darbų ruoša;
 2. mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
 3. individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
 4. bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
 5. sveikos gyvensenos ugdymas;
 6. socialinė priežiūra;
 7. laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas.

 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Visiems mokiniams, kurie nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. mokysis pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, nevertinant pajamų. Dėl nemokamų pietų pirmokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

 

SOCIALINĖ PARAMA

Nuo liepos 1 d. galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams ateinantiems mokslo metams

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

 • el. būdu www.spis.lt;
 • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
 • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt ;
 • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą atsiųsti paštu Socialinių išmokų skyriui adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
 • dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

Daugiau apie paramą rasite

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

 

MOKINIO UNIFORMA PROGIMNAZIJOJE

Informaciją apie mokyklos uniformą rasite mokyklos svetainėje:

https://gerosiosvilties.lt/paslaugos/ugdymas/uniformos

 

PROFILAKTINIS VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS

Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Patikrinimas turi būti atliekamas kiekvienais kalendoriniais metais iki prasidedant ugdymo(-si) procesui mokykloje. Papildoma informacija mokyklos svetainėje:

https://gerosiosvilties.lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/visuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistas

 

MOKINIO PAŽYMĖJIMAS

Mokinio pažymėjimui gauti iki rugsėjo 10 d. 1-os klasės mokytojai pateikite 2 dokumentines nuotraukas (kitoje pusėje ar ant voko užrašykite klasę, mokinio vardą, pavardę bei gimimo datą).

 

PIRMOKO PRIEMONIŲ MOKYKLAI SĄRAŠAS

Pirmoko priemonių sąrašas paskelbtas mokyklos svetainėje „Rekomenduojamas pirmoko krepšelis“:

https://gerosiosvilties.lt/files/dokumentubankas/pirmoko_priemon%C4%97s.pdf

Susitikimo metu šį sąrašą dar  patikslins pradinių klasių mokytoja.

 

VADOVĖLIAI IR PRATYBŲ (UŽDUOČIŲ) SĄSIUVINIAI

Vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių klausimus susitikimo metu papildomai aptarsite su 1-os klasės mokytoja.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA

Informaciją apie neformaliojo švietimo būrelių veiklos pradžią, tvarkaraščius, registraciją rugsėjo mėnesio pirmomis dienomis skelbsime progimnazijos tinklapyje.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos